PROFESIONÁL

PROFESIONAL _ 08

V PODZEMÍ OBROVSKÉ MNOŽSTVÁ VÝBUSNÉHO PALIVA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL _ 09

ZVLÁDNU ZELENÁČI NÁROČNÝ 9 TÝŽDŇOVÝ DRIL?

PROFESIONÁL

PROFESIONAL _ 10

PÁSOVÉ ODPAĽOVACIE ZARIADENIA KUB

INCOMA

INCOMA

reklama - incoma

PROFESIONÁL

PROFESIONAL - 11

ZÁCHRANA ŽIVOTA POD STANOM

PROFESIONÁL

PROFESIONAL _ 12

STÍHAČI - PEKLO NA NEBI I POD NÍM

PROFESIONÁL

PROFESIONAL _ 13

TERORISTI VERZUS ZÁCHRANÁRI

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 14 - BOMBY

10 MINÚT A BUCHNE TO!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 15 - ČESTNÁ STRÁŽ

NAMIESTE - POCHODOM CHOD!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 16 - VOJ. ČIN ROKA

KONEČNE CHLAPI NA SPRÁVNOM NAMIESTE!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 17 - VRTUĽNÍKY

MÁME VIAC TECHNIKY AKO CELÁ ARMÁDA SR - VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 18 - PONTÓNOVÝ MOST

AKO PREJST NA DRUHÚ STRANU?!