PROFESIONÁL

PROFESIONAL 19 - LOGISTIKA

ČO PREDCHÁDZA ZAHRANIČNEJ MISII?

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 20 - DOPRAVÁCI KUCHYŇA

AKO FUNGUJE VOJENSKÉ DOPRAVNÉ LETECTVO?

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 21 - VOJENSKÍ POTÁPAČI

AJ DNES A VÁM STANE, ŽE VÁM DÔJDE KYSLÍK

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 22 - POĽNÁ PEKÁREŇ

OŽIVOVANIE RAKETY BEZ LETU!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 23 - LEVICKÁ ÚDERKA BVP

SYMULAČNÉ TECHNOLÓGIE ŽIVÝ - MŔTVY!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 24 LETISKO SLIAČ

MIG 29 - BOJOVÍ PILOTI V OSTREJ POHOTOVOSTI!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 25 ŽILINČANIA

SÚ PERFEKTNE VYCVIČENÍ - IŠLI DO VOJNY!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 26 VTSÚ

VYMLÁTIME Z TÝCH STARÝCH OBRNENCOV VSETKO ČO SA DÁ!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 27 S 300

CHRÁNIME NÍM 35% ÚZEMIA SR!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 28 ČESTNÁ STRÁŽ PREZIDENTA SR

PREČO JE TO FYZICKY AJ PSYCHICKY NÁROČNE!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 29 TANKY KONČIA

BOLI TO UNIKÁTNE STROJE!!!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 30 ŽENISTI-MINÉRI

ZACHRÁNILI TISÍCE ŽIVOTOV!!!