PPLÍCIA

POLÍCIA 01 RIEČNA POLÍCIA!!!

ČLNY REŽÚ DUNAJ - HĽADÁ SA UŽ LEN MŔTVOLA???

PROFESIONÁL

01 PROFESIONÁL ČESTNÉ SALVY NA BREHU DUNAJA!!!

NACVIK CHALPOV NA STRELBY DIEL

PROFESIONÁL

02 PROFESIONÁL NAJVÄČŠÍ POKLAD KRVNÁ A PLAZMOVÁ BANKA!!!

MAJÚ LEPIDLO, ČO ZASTAVÍ KRVÁCANIE ŤAŽKÉHO ROZSAHU!!!

PPLÍCIA

POLÍCIA 02 KUKLÁČI PPÚ!!!

ODSTREĽOVACOM PRI AKCII ANI SRDCE NEBIJE - KUKLÁČOM BIJE DVOJNÁSOBNE!!!

PROFESIONÁL

03 PROFESIONÁL ZIMNÁ ÚDRŽBA BOJOBÉHO LETISKA!!!

STRMHLAV SA RÚTI K ZEMI - CHRÁNI OCEĹOVÉ VTÁKY!

PROFESIONÁL

04 PROFESIONÁL PRÍPRAVA NA CYPRUS - ŤAŽKÉ DÝCHANIE, ZLOMENÁ NOHA!!!

ROZVÁŠNENÝ DAV ÚTOČÍ - UN GO HOME!!!

PROFESIONÁL

05 PROFESIONÁL ŽENISTI NA KOLINANOCH

BOJOVÉ ZLOŽKY SÚ ČASOVÉ - PO ŽENISTOCH ZOSTÁVAJÚ MOSTY!!

PPLÍCIA

POLÍCIA 03 JAZDNÁ POLÍCIA!!!

ROZVÁŠNENÝ DAV MÁ REŠPEKT PRED KONMI JAZDNEJ POLÍCIE!!!

PROFESIONAL

PROFESIONÁL 06 VOJENSKÉ ARCHÍVY!!!

ICH PAMÄŤ JE NESMIERNA VYŠE 13 MIL. SPISOV!!!

PROFESIONAL

PROFESIONÁL 07 VOJENSKÁ POLÍCIA - PSY!!!

DROGY, BOMBY, BANKOVKY - VYHLADÁVAJÚ ICH PACHY!!!

PPLÍCIA

POLÍCIA 04 POLICAJNÉ PSY!!

ČO ČLOVEK UŽ NEVIDÍ TO PES HRACO VYČMUCHÁ!!!

PROFESIONAL

PROFESIONÁL 08 ŽELEZNÉ VTÁKY - MIG 29!

KOMPLTENÁ VÝSTROJ, VÝZBROJ MIGU!!!