PROFESIONÁL

PROFESIONAL 01 LETOVÁ PRÍPRAVA!

ALFOU A OMEGOU KAŽDÉHO LETU!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 02 LETECKÉ PALIVO!

ČO S PALIVOM ?

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 03 SLOVENSKO V AFGANISTANE - 2014!

SLOVENSKO V AFGANISTANE ZOSTÁVA ?

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 04 CESTA DO ARMÁDY !

ZÁUJEM O SLUŽBU PRETRVÁVA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 05 UCHADZAČI !

ČAKATELIA Č.1 - NÁSTUP

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 06 PRVÉ POVELY A ROZKAZY!

ČAKATELIA Č.2 – NA ROTE, VYSTROJENIE

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 07 ČAKATELIA Č.3 !

UKLADANIE VÝSTROJA, PRVÁ NOC

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 08 NATO!

10. VÝROČIE VSTUPU DO NATO

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 09 S-300!

NITRANIA OPÄŤ PREPÍŠU HISTÓRIU

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 10 UNFICYP!

UNFICYP – ĎALŠIA ROTÁCIA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 11 INCIDENT V TÁBORE!

INCIDENT V TÁBORE

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 12 VODIČI BVP!

JAZDCI NA OCEĽOVÝCH KOŇOCH