“TANKOVÉ

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 37 SILY VÝCVIKU A PODPORY!

DVANÁSŤ ROKOV PODPORY A NASADENIA!

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 38 POHRANIČIARI!

ŽELEZNÁ OPONA, ROVNAKO AKO BERLÍNSKY MÚR PADLA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 39 ŽILINČANIA!

AFGANISTAN ŽILINČANOV PREVERIL

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 40 VIANOČNÁ!

VÝNIMOČNÁ ATMOSFÉRA NA STRETNUTÍ NOVODOBÝCH VETERÁNOV

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 41 ROK 2014 – RETRO!

ROK 2014 V REZORTE OBRANY – ROK MODERNIZAČNÝCH PROJEKTOV, CVIČENÍ A NOVÝCH VÝZIEV

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 01 MEČIAR!

MEČE A ŠABLE SÚ OZDOBOU A PÝCHOU VOJAKOV

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 02 HUMANITA A CHARITA!

ZABEZPEČENIE HUMANITÁRNYCH ZÁSIELOK

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 03 ODTIENE AFGANISTANU!

VOJAK TELOM AJ DUŠOU

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 04 SPOJÁRI V PRÍPRAVE NA RS!

REZOLÚTNA PODPORA ZO SLOVENSKA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 05 CYPRUS 1!

UNFICYP - TU VELIA SLOVÁCI

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 06 CYPRUS 2!

UNFICYP – ZDRŽANLIVOSŤ A ROZHODNOSŤ