PROFESIONÁL

PROFESIONAL 19 PRÍPRAVA DRUŽSTVA!

MECHANIZOVANÉ DRUŽSTVO

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 20 POLICAJTI MEDZINÁRODNE!

CVIČNIE

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 21 ŽENISTI ZÁCHRANÁRI!

ONTÁRIO

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 22 TANKISTI BRODY I!

VÝCVIK NABRAL NA INTENZITE

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 23 ŽENISTI ZÁCHRANÁRI II!

DREVOZÁVOD

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 24 BRODY II!

PLÁVAJÚCE BÉVEPEČKA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 25 DUNAJ 1965!

DUNAJ NIČIL

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 26 MODERNIZÁCIA!

DOPRAVNÉ LIETADLÁ

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 27 RENEGÁT!

NA PALUBE NARUŠITEĽA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 28 BOJ O MOSKVU!

CERTIFIKÁCIA

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 29 BG EÚ 2.!

SKUPINA V-4

PROFESIONÁL

PROFESIONAL 30 TDL 2015!

VOJENSKÁ HISTÓRIA