PROFESIONÁL 38

2016 38 PROFESIONAL SLOVAK SHIELD 2

Logisti a ich ročná príprava na Slovak SHIELD.

PROFESIONÁL 39

2016 39 PROFESIONAL DEN OBRANNEHO PRIEMYSLU

Slovenské firmy na Dni obranného priemyslu VTSÚ.

PROFESIONÁL 40

2016 40 PROFESIONAL VOJNOVI VETERANI

Aj na vojenských hroboch horia sviece.

PROFESIONÁL 41

2016 41 PROFESIONAL TOP RETRO

RETRO 2016 TOP.