STRAŽAN - INTRO

Výrobný proces pri montáži špeciálnych vozidiel.