STRAŽAN - HALY

priestory, kde vznikajú nové konštrukčné nápady na špeciálne vozidlá.