STRAŽAN - MÝTNE VOZIDLÁ

Odovzdávanie mýtnych vozidiel do prevádzky - Incheba 2009.