ČAKATELIA Č.2 – NA ROTE, VYSTROJENIE

PRVÉ POVELY A ROZKAZY, ČAKATELIA NA VOJENSKÚ SLUŽBU SA ZOZNÁMILI SO SVOJOU ROTOU!!!

ZAMIERIŤ – PÁĽ , STRELECKÝ TRENAŽÉR NAUČÍ, OPRAVÍ A UŠETRÍ FINANCIE!!!

OVPLYVNILA JU PEKNÁ VOJAČKA S LODIČKOU, DNEŠNOU OSOBNOSŤOU REZORTU JE PPLK. DANA ŠINTAJOVÁ !!!

VOJENČINA AKO REMEŇ – TO ZAŽÍVAJÚ ZA KASÁRENSKOU BRÁNOU V MARTINE NOVÍ VOJACI!!!"

M2MEDIA - Jaroslav Šalát > VIDEO

VIDEO