PROFESIONAL _ 07

Potláčanie davu a pripomenutie tragédie v Novákoch - vysielané v RTVS 7.3.2011

PRO DYNAMIK