ŽILINČANIA

AFGANISTAN ŽILINČANOV PREVERIL, ALE ZOBRAL IM AJ DVOCH SKVELÝCH KAMARÁTOV!!!

PUŠKA M4 A1 MÁ ŠIROKÉ SPEKTRUM PRÍSLUŠENSTVA, PRE ŠPECIÁLNE SILY NEVYHNUTNÉ!!!

DÔVERA A PRIATEĽSTVO. HOVORÍ DNEŠNÁ OSOBNOSŤ REZORTU MAREK Z 5.PLUKU!!!

SÚ PÝCHOU NAŠICH OZBROJENÝCH SÍL, SLÚŽIŤ U NICH JE TÚŽBOU MNOHÝCH PROFESIONÁLOV!!!"

M2MEDIA - Jaroslav Šalát > VIDEO

VIDEO